v Protokol kuralları

v Görgü kuralları

v Yöneticinin başarısı

 

v Kamusal yaşamda protokol kurallarını bilmek

 

v Protokol kurallarının uygulandığı yerler

·       Yöneticilerin makam odaları

·       Resmi otomobiller

·       Toplantılar

·       Törenler

·       Resmi davet ve ziyafetler

 

v Kamusal ve sosyal yaşamda insan

v Protokol ilkeleri                   

v Tanışma

v Randevu

v Ziyaret

v Görüşme

v En uygun zaman

v Saygı - selamlama

v Yazışmalarda uygunluk

v Yönetim dilinde uygunluk

v Telefonda uygunluk

v Araç protokolü

v Kıyafet protokolü

v Selamlama

v Resmi yemek daveti

v Konuk ağırlama (ikram) kuralları

v Masada servis takımı ve düzeni

v Liderlik- etkili yöneticilik tanım v Lider- yönetici farkları v Lider ve ekiplerinin önemi v Liderlik türleri v Adaptörler-gelenekçiler v  İnnovatörler-yenilikçiler Baskıcı Lider v  Anlaşmacı Lider v  İkna edici Lider v  Örnek olan Lider v  Güçlendirici Lider v Etkin liderlik için altın kurallar v Kurumsal başarı için aşamalar v Liderin vizyon geliştirme süreci v Liderlik davranışını etkileyen faktörler v Liderliğin öğeleri v Karizmatik liderlik v Liderliğin özellikleri v Liderde bulunması gereken özellikler v Liderlik ve güven modeli v Geleceğin liderlik rolleri v Motivasyon v Motivasyon artırıcı davranışlar

v Motivasyonun tanımı

v İçinde bulunduğumuz durumu oluşturan faktörler

v Düşüncenin önemi

v İhtiyaçları belirlemek

v Değerleri belirlemek

v Duyguları anlamak

v Motivasyon teorileri

v Motivasyon süreci

v Hedef belirlemek

v Motivasyonu azaltanlar

v Motivasyonu artıranlar

v İnsanları neler motive eder

v Çalışanları motive etmek

v Ekipleri motive etmek

v Başarıda motivasyon etkisi

v Kendimizi motive etmek

v Olumlu düşünmek

v Güven sağlamak

v İyimser düşünmek

v Motivasyon tekniklerini kullanmak

v Motivasyonun fiziki, psikolojik ve sosyal yönleri

v Toplantı sistematiği  

v Toplantı yöneticisinde olması gereken özellik ve beceriler, görevleri

v Dinleme

v İletişim becerileri

 

Toplantı Tipleri  

v Bilgilendirme  

v Problem çözme  

v Karar alma  

v Motivasyon oluşturma  

v Beyin fırtınaları  

v Oylama teknikleri ( NGT, Delphi, Karar Matriskleri)  

 

·   Toplantı maliyetleri  

·    Toplantı etkinliğinin sorgulanması

(toplantıda kalite göstergeleri)  

·     Toplantı kararlarının değerlendirilmesi

(tutanaklar, eylem planları)

Hedeflenen Beceriler:

v Etkin bir toplantıyı tanımlayabilmek

v Etkin bir toplantı yöneticisi olmak için gerekli becerileri elde  etmek

v Değişik tip toplantıları tanımlayabilmek

v Etkin toplantı organizasyonları için gerekli ön hazırlıklar ve sonrasında kayıt sistematiği oluşturabilmek

 vToplantı katılımcılarının sonuca odaklı çalışmalarını temin edebilmek

v Zamanın önemi

v Zaman yönetimi

v Zamanı planlama

v Öncelikleri belirlemek

v Acil ve önemli konuları belirlemek

v Zaman kaybının nedenleri

v Zaman tuzakları

v Zaman planlamasının öğeleri

v Zamanı değerli kullanmak

v Zamanı kontrol etmek

v Etkili zaman planlamasının önemi

v Zamanı verimli kullanmanın yolları

v Zamanı doğru kullanmak

v Kendimize ayırdığımız zamanlar

v “En iyi zamanı” belirlemek

v Zaman yönetimi için kendimizi değerlendirmek

v Zamanı iyi değerlendirmenin kazandırdıkları

v Zaman kazandıran araçları kullanmak

v Zamanı yönetmek için başlamak

v Telefonun iletişimdeki önemi

v Kelimeler ve ses tonunun önemi

v Telefonda iletişimin olumlu yönleri

v Telefonda iletişimin olumsuz yönleri

v Telefonla iletişimin teknik gerekleri

v Telefonda iyi bir dinleyici olabilme

v Empatik dinleme becerisi

v Telefon konuşmalarını sorunsuz idare edebilmek

v Telefon kapatılırken dikkat edilecekler

v Telefon iletişiminde protokol kuralları

v Telefonda ses tonu ve etkileyenler

v Telefonda iletişim ve haberleşme teknikleri

v Telefonda ses hafızasının önemi

v Telefonda not almanın önemi

v Telefonda görüşme becerilerini güçlendirmek

v Mesleğini sevmenin önemi

v Güçlü hafızanın önemi

v Takipçi olmanın önemi

v Güvenilir olmanın önemi

v Zamana uymanın önemi

v Sabırlı olmanın önemi

v Hoşgörülü olmanın önemi

v  Dosyalamanın önemi

v Sen dili

v Ben dili

v Sağlıklı iletişim becerileri geliştimek

v Çocuklara güven kazandırmak

v Çocuklara sevgimizi belli etmek

v Çocukların olumlu davranışlarını desteklemek

v Çocukları yüreklendirmek

v Temel aile gereksinimleri

v Etkin dinlemenin önemi

v Çalışan anne çocuk iletişimi

v Kardeş ilişkilerinde çocuklarla iletişim

v Boşanma durumunda çocukla iletişim

v Gülümsemenin önemi

v Takdir ifadelerinin önemi

v Aile içinde korunması gereken özgürlükler

v Aile içi iletişim dinamiğinin önemi

v Aile tutum modelinin önemi

v Disiplinin önemi

v Temel ihtiyaçlar

v Zamanı yapılandırmanın önemi

v Kabul iletilerinin önemi

v İletişimin tanımı

v Doğru anlaşılmak

v İletişim süreci ve öğeleri

v İletişim dinamiğini açıklamak

v Sesli iletişim

v Sessiz iletişim

v Dinleme

v İletişimde karşımızdakileri tanıma

v Negatif kişilik yapısı

v Pozitif kişilik yapısı

v İletişimi engelleyen sebepler

v Etkili iletişim için yapılacaklar

v Algılama

v Empati kurmak

v İletişimde beden dilinin önemi

v Göz ilişkisi

v Yüz ifadeleri

v Vücut duruşu

v Beden yönelimi

v Kafa işaretleri

v El ve kol duruşu

v Bacakların duruşu

v Dokunma

v Oturma biçimleri

v Kişisel alan

v Mekân kullanma

v Kıyafet

v Aksesuar

v İfadelerde beden dilinin etkisi

v Bakış türleri

v İletişim bölgeleri

v İletişimde beden dilinin önemi

v Göz ilişkisi

v Yüz ifadeleri

v Vücut duruşu

v Beden yönelimi

v Kafa işaretleri

v El ve kol duruşu

v Bacakların duruşu

v Dokunma

v Oturma biçimleri

v Kişisel alan

v Mekân kullanma

v Kıyafet

v Aksesuar

v İfadelerde beden dilinin etkisi

v Bakış türleri

v İletişim bölgeleri

v İletişimin tanımı

v Doğru anlaşılmak

v İletişim süreci ve öğeleri

v İletişim dinamiğini açıklamak

v Sesli iletişim

v Sessiz iletişim

v Dinleme

v İletişimde karşımızdakileri tanıma

v Negatif kişilik yapısı

v Pozitif kişilik yapısı

v İletişimi engelleyen sebepler

v Etkili iletişim için yapılacaklar

v Algılama

v Empati kurmak