v Para yönetimi konusunda olumlu tutum geliştirme

v Parayı kontrollü kullandığımızda neler yapabileceğimizi görmek.

v Para tuzaklarını fark etmek, Amaçları belirlemek, 

v Günlük plân yapmak,   Haftalık plân çizelgesi kullanmak,  

v Aylık amaç ve öncelikleri belirlemek, Yıllık plân yapmak,

v Uzun süreli plan yapmanın önemini

v Bütçe ve para yönetimi oluştururken yapılacaklar listesini sıralamak,

v İhtiyaçlar için harcanan parayı kaydetmek,

v Alışverişte para sınırı koymak,

v Para israfını ortaya çıkarmak,

v Riskleri düşünmenin önemi

v Yüksek aciliyet ve yüksek öneme sahip ihtiyaçları belirlemek

v Parayı iyi değerlendirmenin bize kazandıracaklarını bilmek

v Finansal hedeflerimize ulaşmak için bütçe oluşturmak

v Bütçe gerçekçi ve esnek olmalıdır.

v Bütçe oluştururken dikkat edilecekler

v Harcama planı oluştururken dikkat edilecekler

v Bilinçli alışveriş için dikkat edilecekler

v Bilinçli Tüketici kimdir

v Alışverişte dikkat edilecekler

v Tasarruf etme yolları

v Kredi kartı kullanımında dikkat edilecekler

v Kredi kartıyla alışveriş yaparken dikkat edilecekler

v Kredi kartınız sizi kullanmasın, siz kredi kartınızı kullanın.

v İnsanların alışveriş yaparken önemsedikleri konular

v İndirim zamanlarında aşırı harcama yapılmasının nedeni

v Kadınların ve erkeklerin alışverişte düşünce biçimleri

v Tüketici davranışları nasıl gerçekleşmektedir. 

v Alışveriş yapanların telaşında dikkat edilecekler

v Alışverişte strese girmemek için yapılacaklar

v Alışverişte beynimiz bizi nasıl etkiliyor.

v Alışverişte bir ürünü alma kararının süresi

v Alışverişte renklerin önemi

v Nakit parayla alışveriş yapmanın önemi

v  Alışverişte yanımızda birilerinin olmasının önemi

v Stresin tanımı

v Stres yaşantısının nedenleri

v Stres yaşantısına verilen tepkiler

v Stres yaşantısını psikolojik etkileri

v Stres yaşantısını fizyolojik etkileri

v Stres kaynakları

v Stresle başa çıkma yolları

v Olumlu düşünmenin strese etkisi

v Mutsuzluğa neden olabilecek düşünme kalıpları

v Kişisel stres kaynaklarını fark etmenin önemi

v Stresi etkileyen genel olaylar

v İş stresinin etkileri

v Stresle mücadele stratejileri

v Hedef belirlemenin önemi

v Meslek seçmenin önemi

v Amaç ve öncelik belirlemenin önemi

v Yeterince istemenin önemi

v Öğrenmenin ve çalışmanın önemi

v Etki alanı ve ilgi alanının önemi

v Verimlilik için yapılacaklar

v Planlı çalışmanın önemi

v Günlük planda olması gerekenler

v Çalışma planında olması gerekenler

v Etkili öğrenme için yapılması gerekenler

v Ders çalışırken yapılması gerekenler

v Olumlu düşünmenin önemi

v Çalışma ve tekrarın önemi

v Hafızayı güçlendirmek

v Etkin tekrarın önemi

v Hızlı okumanın önemi

v Çalışmaya konsantre olmasını öğrenmek

v Başarının engellerini fark etmek

v Başarmak için yapılması gerekenler

v Çalışma odasının önemi

v Kendine güvenin önemi

v Başarıya yürekten inanmanın önemi

v Eğitim insanlara neler sağlar

v Kaygı ve korku farkı

v Kaygı nedenleri

v Kaygının fizyolojik etkileri

v Kaygının zihinsel etkileri

v Kaygının duygusal etkileri

v Kaygının davranışsal etkileri

v Sınavda yaşanan kaygı duyguları

v Kaygıyla başa çıkma yollarlı

v Sınav maratonunda neler yapılmalı

v Başarmak için inanmak

v Hedef belirlemek

v Öğretmenin önemi

v İletişim süreci

v İletişimi azaltan öğretmen davranışları

v Öğretmenlerin öğrencilerle iletişimi geliştirmek için yapacakları

v Etkin dinlemenin önemi

v Öğretmenlerin doğru model olmasının önemi

v Öğretmenlerin iletişim becerileri

v Olumlu öğretmen tutumları

v Sınıfı iyi yönetmenin ipuçları

v Öğrencileri tanımanın önemi

v Okulun ilk gününün önemi

v Sınıf kurallarının önceden belirlenmesinin önemi

v Sınıf yönetimi ilkeleri

v Sınıf yönetimi için öneriler

v Zekâ türlerinin fark edilmesinin önemi

v Öğrencilerle doğru iletişim

v Empati kurabilmenin önemi

v  Disiplin sorunu çıkmasını önleyici yöntemler

v Doğru nefes alma v Ses eğitimi v Sesin Boğumlaması v Sesin şiddeti v Sesin yüksekliği v Sesin frekansı v Sesin tınısı v Türkçede bazı sesler ile ilgili özellikler v Söyleyişi etkileyen bazı kurallar v Durak v Vurgu v  Ton v  Türkçenin ses özellikleri

 Amaç

Katılımcılar, pozitif düşünme kavramının temelini oluşturan kritik nitelikleri kavrayabilecekler. 

İçerik

v Olumlu Bakış Açısı İle Yaşam Pozisyonu Alma Becerisini Güçlendirme

v İş ve Sosyal Yaşamda Üstlendikleri Rollerinde Davranışlarının Etkilerini Anlama

v Düşünce Hatalarından Kaynaklanan Tepkisel Davranışlarının Farkına Varma

v Tepkisel ve Etkisel Davranışların Sonuçları Arasındaki Farkları Ayırt Etme

v Değişik Koşullarda Farklı Davranışlar Sergileyerek Hedeflerine Ulaşabileceklerini Anlama

Yöntem ve Araçlar

v Anlatım

v Tartışma

v Testler

v Video Filmler

Amaç

 

Katılımcılar, kendi seçecekleri bir konuyu, hazırlayacağı sunuş planı çerçevesinde, değerlendirme ölçütlerinin  %70’ini karşılayacak şekilde, grup karşısında 15 dakikalık sürenin tamamını kullanarak sunabilecek düzeyde uygulayabilecekler.

 

İçerik

v Dinleyici Analizi

v Dinleyici Tutumunu Değiştirme

v Bilgi Toplama

v Sunuşu Planlamada Kullanılacak Kalıplar

v Sunuş Planı Hazırlama

v Destek Öğeleri

v Sahne Korkusunu Yenme

v Sunuş

v Katılımcı Sunuşları

 

Yöntem ve Araçlar

v Anlatım

v Tartışma

v Örnek ve Uygulamalar

v Gösterme-Uygulama

AMAÇ

 

İşe alma ve yerleştirme sürecinde, doğru işe doğru insanın yerleştirilerek, zaman, hizmet ve para kaybının en aza indirilmesi amacıyla,  mülakat yapanın sahip olması gereken temel becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır.

 

İÇERİK

v Doğru işe doğru kişiyi seçmenin faydaları

v Mülakatta yapılan hatalar

v Yanlış personel seçiminde oluşan maliyet

v İşe alım sistemi

v Temel sorumluluklar ve yetkinlikler

v Mülakat öncesi hazırlık ve örnek cv incelemesi

v Başvuru formlarının standardizasyonu

v Karşılama

v Görüşmede kullanılacak soru tipleri

v Mülakat öncesi iş tanımının önemi

v Kişilik özelliklerine göre aday değerlendirme

v Çalışanların kurum kültürüne uyumunun önemi

v Yetkinlik bazlı mülakat tekniği

v Mülakat sonrası yapılması gerekenler

v Dikkate alınacak 4 soru

v Yasal zorunluluklar

v Örnek görüşme

v Workshop uygulamaları

  

YÖNTEM

v Sunumlar

v Uygulamalı Mülakatlar

İçerik   v Üretim-Üretim Yeteneği Dengesi v Yönetim Süreçleri v Yönetici-Lider v Verimli Takımlar v İletişim-Çatışma v Motivasyon v Eğitim İhtiyacı v Delegasyon   Yöntem ve Araçlar   v Düz Anlatım v Tartışma v Uygulama v Video Filmler v Test

Amaç

Katılımcılar, karşılaştıkları sorunları çözmek için, karşı tarafı tanıma ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntem ve taktiklerini uygulayabilecekler.

 

İçerik

v Gerçek Sorunu Teşhis Etmek

v Karşı Taraf Hakkında Değerlendirme Yapmak

v Strateji Geliştirmek

v Uygun Çözüm Yöntemini Saptamak

v Bireysel Davranış Profilleri

 

Yöntem ve Araçlar

v Anlatım

v Tartışma

v Testler

v Örnek Uygulamalar

v İletişim Süreci

v Etkin İfadenin Durum ve Eylem Boyutu

v Sonuç Odaklı Düşünme

v İletişim Kopukluğunda Paradigmaların Önemi

v Empatik İletişim

v Anlamak İçin Derin Dinleme

v Algısal Konumlar - Olaylara Üç Boyutlu Bakabilme

v Çatışmalardaki Bireysel Tarzlar

v Çatışmaların Yönetimi

v Ustalıklı Tartışma Metodu

v Kazan Kazan İletişimini sürdürmek

v İlişkilerde İlginin Önemi

v Nasıl Algılıyor ve Nasıl Algılanıyoruz?

v Açık İletişim ve Kendini İfade Etme

v Etkin Dinleme ve Empati

v Kendimizi Nasıl Görüyoruz?

v Açık, Kör, Gizli ve Bilinmeyen Alanlarımız

v Ben Dili – Sen Dili

v Davranış Stilleri

v  Kazan Kazan İletişimi

1-    Bilgiye Dayalı Problem Çözme

v Problemin tanınması

v Olası nedenlerin belirlenmesi

v Gerçek nedenlerin belirlenmesi

v En iyi çözümü seçme

v Seçilen çözümün denenmesi

v Problem çözmede Kaizen yaklaşımı

 

2-    Problem Çözmede Takım Çalışması ve Kalite Çemberleri

 

3-    Problem Çözmede Kullanılan Araçlar

v Beyin Fırtınası

v Nominal Grup Tekniği

v İstatiksel Proses Kontrol

v Süreç Akis Diyagramları

v Neden Sonuç Analizleri (Balık Kılçığı)

v Çetele Diyagramları ve Histogramlar

v Pareto Analizi

v Dağılım Diyagramları

v Kontrol Kartları

 

4-    Örnek Olaylar ve Uygulamalar

EĞİTİMİN HEDEFİ

Eğitimin hedefi, profesyonel eğitimler vermesi gereken katılımcılara, eğitim teknikleri ile ilgili genel bir bilgi vermek, bir 'eğitmen' olarak iyi ve kötü yönlerini tanımalarını sağlamak ve 'eğitmen' olarak kendilerini geliştirebilmeleri için ilk adımların atılmasını sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

v Eğitimle ilgili temel kavramlar

v Eğitici özellikleri

v Eğitim teknikleri

v İletişim ve iletişim teknikleri

v Eğitim hazırlık aşamaları

v Sunuş yöntemleri

v Diksiyon

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim esnasında katılımcılarla çok yönlü bir fikir alışverişi ortamı kurulması hedeflenecek, çevre ile ilgili konularda görüş ve deneyim paylaşımı yapılması sağlanacaktır.

Sunuş bilgisayara bağlı yansı cihazı ile gerçekleştirilecek, anlatılanlar gerçek öyküler, çevre ile ilgili yeni haberler, alıntılar ve ilginç uygulamalarla desteklenecektir.

Eğitim esnasında katılımcılar tarafından çeşitli aşamalarda sunuşlar gerçekleştirilecek, bu sunuşların video kaydı yapılacak ve daha sonra izlenecektir. Katılımcıların sunuşları üzerinde yapılan yorumlar, eğitimin en önemli bölümünü oluşturacaktır.

Eğitim ayrıca iki saatlik bir diksiyon dersi içermektedir.