SÖZE DAİR

Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı

Söz ola agulu aşı balılayag ide bir söz.

Yunus EMRE
Yunus Emre'nin yukarıdaki mısralarında ifadesini bulan söze dair kültürümüzde şiirler yazılmış, vecizeler ve atasözleri söylenmiştir. "Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır." diyerek insanlara halimane davranmak gerektiğini belirten veya "Bin düşün, bir söyle." tavsiyesiyle "Öfkeyle kalkıp zararla oturma"mızı engelleyen atasözlerimiz çoktur.

 Bilindiği gibi atasözünün en temel özelliği söyleyeninin belli olmamasıdır. Yani bir kişi tarafından söylenen veciz bir sözken sözlü edebiyatın olduğu dönemde zamanla söyleyeni unutulmuştur. Elinizdeki kitap, hem Doğu hem de Batı medeniyetlerinde yetişmiş aydınların unutulmaması ve sözlerinin daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla derlenmiş.

 Eğitim uzmanı Murat ERTAN, "Geleceği belirlemek için, geçmişi değerlendirip bugünden gelecek için plan yapmalıyız" demektedir. Tarihî Sözler Antolojisi adlı kitabının, bu düşüncesinin ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişteki güzel sözleri geleceğe aktarma gayreti gösteren Murat ERTAN, gelecekte de var olabilmek umuduyla bu eseri kaleme almıştır. Çünkü zaman, "Bakî kalan bu kubbede hoş bir seda imiş." diyen Bâkî'yi haklı çıkarmıştır.

Prof. Dr. Nizami AKTÜRK
Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü
TARİHİ SÖZLER ANTOLOJİSİ